Wpis Do Ewidencji Placówek Niepublicznych Miasta Józefowa nr 1/2013

Burmistrz Miasta Józefowa zaświadcza, że w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrz Miasta Józefowa, w dniu 28 czerwca 2013 r. został wpisany Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mrówki.

UBEZPIECZENIE NNW

Informujemy, że w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW dzieci uczęszczających do Naszego Przedszkola ubezpiecza Concordia Ubezpieczenia. NNW to ubezpieczenie dobrowolne chroniące Twoje Dziecko w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Więcej informacji tutaj…

Pozostałe dokumenty:

  1. concordia_nnw_owu
  2. ogolne-zasady-zglaszania-szkod-z-tytulu-nnw
  3. druk-zgloszenia-szkody-z-tytulu-nnw